Polityka prywatności

Polityka prywatności

J&W Glob Service Sp. z o.o. polityka prywatności

 1. www.boiskaikorty.pl należy do Firmy J&W Glob Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, NIP: 5252685661 zwanej dalej Administratorem.
 2. Polityka prywatności określa sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu www.boiskaikorty.pl, określający także rodzaj używanych plików Cookies i sposoby korzystania z nich, w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
 3. J&W Glob Service Sp. z o.o. jest Administratorem danych osobowych klientów w rozumieniu RODO. Dane te są chronione oraz zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, utratą, zniszczeniem, ujawnieniem lub wykorzystaniem w sposób inny niż opisany w § 4.
 4. Baza danych osobowych Klientów J&W Glob Service Sp. z o.o.  podlega ochronie prawnej w myśl RODO.
 5. Dane osobowe Klientów J&W Glob Service Sp. z o.o.  przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których J&W Glob Service Sp. z o.o.  jest upoważniona do przestrzegania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej między stronami (Zlecającym oraz Wykonującym ) umowy a także odpowiedzi na zapytanie skierowane za pomocą zawartego w serwisie www.boiskaikorty.pl.
 6. Klient (Zlecający ) przekazuje swoje dane osobowe J&W Glob Service Sp. z o.o. za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej www.boiskaikorty.pl, w szczególności formularza kontaktowego.
 7. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy zawartej ze Zlecającym a także w odpowiedzi na zapytania ofertowe realizowane przez J&W Glob Service Sp. z o.o.
 8. W przypadku Przedsiębiorców którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej J&W Glob Service Sp. z o.o. zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych
  2. prawo do poprawiania danych
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  5. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  6. prawo do przenoszenia danych
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 10. J&W Glob Service Sp. z o.o. nie udostępnia w żaden inny sposób niż to wynika z celu Serwisu, zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Przedsiębiorcach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej J&W Glob Service Sp. z o.o.  takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.
 11. Skorzystanie przez Klienta z prawa usunięcia własnych danych z systemu J&W Glob Service Sp. z o.o. jest równoznaczne z usunięciem wszystkich danych podawanych w formularzach znajdujących się na stronie www.boiskaikorty.pl
 12. Wraz z usunięciem tych danych , dane Przedsiębiorcy usunięte zostają na stałe i bezpowrotnie, czym J&W Glob Service Sp. z o.o. zaprzestaje przetwarzania jego danych osobowych.
  J&W Glob Service Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość przetrzymywania danych Klienta niezbędnych do rozliczenia z nim wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 13. Podczas wypełniania formularza kontaktowego J&W Glob Service Sp. z o.o., otrzymuje następujące dane: Imię Nazwisko wypełniającego, Nazwa Firmy , Adres inwestycji, numer telefonu, adres e-mail. Dane te mogą być zbierane poprzez pliki Cookies i zapisywane w logach serwera.
 14. Dane podane przez Klienta wykorzystywane są w celu:
  1. zapewnienia prawidłowego wykonania zamówionej usługi przez J&W Glob Service Sp. z o.o.
  2. prawidłowego wystawienia faktury PROFORMA
  3. prawidłowego wystawienia faktury VAT
  4. prawidłowego wywiązania się z umowy zawartej między Klientem (Zlecającym ) a Wykonawcą usługi (J&W Glob Service Sp. z o.o.)
  5. Prawidłowego przedstawienia i oszacowania oferty handlowej zamówionej przez klienta.
 1. J&W Glob Service Sp. z o.o.  korzysta z plików Cookies aby zapewnić Klientom wygodę korzystania ze strony internetowej www.boiskaikorty.pl poprzez zapamiętanie jego preferencji i ustawień technicznych.
 2. Zgody na przechowywanie lub dostęp do plików Cookies przez J&W Glob Service Sp. z o.o. Klient udziela za pomocą ustawień wykorzystywanej przez niego przeglądarki internetowej. Klient ma możliwość zrezygnowania z plików Cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce internetowej. W takiej sytuacji korzystanie ze strony www.boiskaikorty.pl może być utrudnione.
 3. Klient może usuwać jednorazowo lub cyklicznie istniejące już pliki Cookies ze swojego urządzenia, korzystając z funkcji przeglądarki internetowej.
 4. W ramach prowadzenia działalności J&W Glob Service Sp. z o.o.  powierza przetwarzanie danych osobowych następującym firmom:
  1. nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą: Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków– w celu realizacji usług hostingu i zarządzania serwerem
  2. dGCS Biznesmen Sp. z o.o.  z  siedzibą:  ul. Raszkowska 24a,  63-400 Ostrów Wlkp., NIP: 618-15-95-654– w celu korzystania z systemu dGCS Biznesmen, w ramach którego generowane i wysyłane są do Użytkowników faktury.
 5. J&W Glob Service Sp. z o.o.  nie odpowiada za zasady prywatności obowiązujące na stronach www, na których zostały zamieszczone wizytówki  J&W Glob Service Sp. z o.o.
 6. Wszelkie pytania dotyczące Polityki prywatności prowadzonej przez J&W Glob Service Sp. z o.o. należy kierować na adres e-mail: biuro@boiskaikorty.pl